Uspješno implementiran sistem za e-Recept

Od početka juna 2016.godine građani općine Velika Kladuša kod svog doktora porodične medicine više neće dobivati papirnati štampani recept za lijek, već elektronski, tzv.e-recept.

Kao i do sada pacijent sa sobom kod doktora porodične medicine i u apoteku treba ponijeti zdravstvenu knjižicu.

Prednosti novog sistema, e-recepata su brojne, poput smanjivanja gužvi kod doktora, jednostavnije procedure izdavanja lijekova i transparentnije kontrole njihove potrošnje.

Još jedna novina kod e-recapata je to što će se lijekovi izdavati unaprijed za tri mjeseca.

VRH