Projekat "Biram da budem dobar"

Projekat nazvan „Biram da budem dobar“ pokrenut je od strane uposlenika i menadžmenta Doma zdravlja Velika Kladuša. Služba za zdravstvenu zaštitu djece Dom zdravlja Velika Kladuša je trenutno smještena na dvije lokacije unutar Doma zdravlja i to dvije ordinacije i intervencije u prizemlju, savjetovalište za novorođenčad i vakcinacije na spratu iste zgrade suprotne strane. Prostorije nisu prilagođene radu za pružanje zdravstvene zaštite djece, nego su improvizirane. Dodatna otežavajuća okolnost je da tri doktorice rade u dvije ordinacije.

Sve navedeno uveliko otežava rad i svakodnevno pružanje zdravstvene zaštite najvunerabilnijoj grupi pacijenata, te otežava komunikaciju i često nerazumijevanje pratnje malih pacijenata.

Implementacijom ovog projekta dosad neiskorišene prostorije bi ispunjavajući sve standarde i normative, prerasle u potpuno zadovoljavajući prostor za rad ove službe Unapređenjem pružanja zdravstvene zaštite djece dobili bismo pored opšteg zadovoljstva djece, roditelja i uposlenika i niz pozitivnih pratećih efekata: prevenciju oboljenja, smanjenje stope invaliditeta djece, vakcinacije u uslovim dostojnih lljudskom biću, monitoring djece kod sumnje na određena oboljenja.

Djeci bi prostor bio prilagođen tako da nisu u kontaktu zdravi sa bolesnima , a i sa popratnim sadržajima i elementima koji bi traumu dolaska ljekaru doveo na minimum. Dosadašnji odaziv pojedinaca naše lokalne zajednice i firmi koje posluju na području Velike Kladuše je dobar. Očekujemo i dalje uključivanje naših sugrađana i poslovnih partnera u samu akciju realizacije projekata kako bi realizacija bila još uspješnija.

VRH