Menadžment

Nadležnosti Upravnog odbora

Prim.dr
Evresa Okanović
DIREKTORICA
+387 37 770 010
dipl. med.tehničar
Jasmin Ćehić
Glavni medicinar
+387 37 770 010
dipl.pravnik
Mubera Alagić-Mustedanagić
Pomoćnik direktora za pravna pitanja
dipl.oec
Sanela Hadžić
Pomoćnik direktora za ekonomska pitanja
dipl.oec
Amela Mašinović
Šefica računovodstva

Za hitne slučajeve nazovite : 124

VRH