ZU Dom zdravlja Velika Kladuša

Zadnje novosti

Uspješno implementiran sistem za e-Recept

Od početka juna 2016.godine građani općine Velika Kladuša kod svog doktora porodične medicine...

26.Apr.2019 Pročitaj Sve

Projekat "Biram da budem dobar"

Projekat nazvan „Biram da budem dobar“ pokrenut je od strane uposlenika i menadžmenta Doma zdravlja...

26.Apr.2019 Pročitaj Sve

U domu zdravlja Velika Kladuša uspješno održana edukacija BLS-a

Dom zdravlja Velika Kladuša je prva zdravstvena ustanova u BiH koja je organizirala i financijski osigurala...

26.Apr.2019 Pročitaj Sve

Mi brinemo o Vašem zdravlju

ZU Dom zdravlja Velika Kladuša je zdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite za cjelokupno stanovništvo općine Velika Kladuša.
Osigurava zdravstvenu zaštitu za oko 47 000 stanovnika općine Velika Kladuša.

 • Opća / porodična medicina
 • Služba za zdravstvenu zaštitu djece
 • Internistička ambulanta
 • Služba za dijagnostičku djelatnost
 • Hitna medicinska pomoć 124
 • Higijensko-epidemiološka služba
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena
 • Služba za zubozdravstvenu zaštitu
 • Služba za pneumoftiziološku zaštitu
 • Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Centar za mentalnu rehabilitaciju
 • Služba laboratorijske dijagnostike
 • Služba zajedničkih poslova
VRH